Elisabeth - GPA,
Nederländerna

Hur klarar jag av att ha ANCA-associerad vaskulit?

Varje person reagerar annorlunda när diagnosen AAV ställs, det finns varken riktiga eller felaktiga känslor. Effekterna kan vara kroppsliga eller emotionella och påverka dina personliga eller yrkesmässiga relationer på många olika sätt.

Videon och länkar för att lära dig mer om patienterfarenheter

Videon nedan skapades av patienter för patienter i syfte att återspegla de olika erfarenheter som människor med AAV gör.

Att leva med AAV medför sina utmaningar. Titta på videon för att lära dig mer om Martinas historia.

SEE ME. HEAR ME har utvecklats i samarbete med patientföreningar från hela Europa och dess syfte är att hjälpa personer med AAV och deras närstående att känna sig förstådda, sedda och hörda.

Upptäck hur sociala medier hjälpte Martina och Maresa att träffas och att klara av sin sjukdom tillsammans.

Lär dig mer om vägen med AAV från vad patienter berättar om sina erfarenheter med diagnos, behandling och recidiv.

Vilka känslor upplevs ofta av personer med ANCA-associerad vaskulit?

Kanske upplever du en, flera eller många av de följande känslorna vid någon punkt av din väg med AAV:1,2

Oro, fruktan, osäkerhet och ångest

Ofta om själva diagnosen eller om hur det kommer att bli

Jag var verkligen rädd för att jag skulle dö. Jag hade små barn då och trodde att jag skulle lämna dem ensamma.”

— Rina

Stress och isolation

Sådana känslor är särskilt vanliga bland patienter som undergår en intensiv behandling samt även bland patienter som får sin diagnos mycket sent eller som står inför ett dilemma när det gäller frågan om hur deras sjukdom bör behandlas

Frustration

Både innan en diagnos fås och senare, till exempel på grund av behandlingens biverkningar, när nya symtom utvecklas eller under ett recidiv

Maktlöshet

Om sjukdomen fortskrider eller eftersom man känner att man inte har full kontroll av ens dagliga liv och rutiner

Hon var så otroligt sjuk att hon inte kunde delta i processen att träffa val avseende sin behandling. Hon var fullständigt döv.”

— Peter, Elisabeths make och närstående

Identitetsförlust

Om du känner som du kämpar för att leva livet på samma sätt som tidigare och/eller AAV hindrar dig från att göra vissa saker

Jag betraktade vaskulit som något mycket förargligt. Jag var ganska arg för att jag hade fått vaskulit eftersom jag inte såg mig som den sortens person som blev sjuk, jag försökte att bara gå vidare.”

— John

Lättnad och återhämtning

Det kan hjälpa att komma ihåg att många patienter också upplever positiva känslor, t.ex. just lättnad och återhämtning, under behandlingens olika skeden, tack vare tillgängliga behandlingar och möjligheten att uppnå remission

Jag uppskattar verkligen de små sakerna och ser framstegen, även om man ibland måste ta ett steg bakåt, man kan alltid försöka att kämpa och ta ytterligare steg igen.”

— AnneVad du än känner, du behöver inte klara av det ensam.

Följande avsnitt innehåller råd om hanteringsstrategier. Dessutom kan du få stöd från lokala patientstödstjänster eller fråga din läkare vilka möjligheter att få hjälp som finns för dig.

Wil – GPA &
Marleen (carer),
Netherlands

Wil – GPA &
Marleen (carer),
Netherlands

Elisabeth -
GPA, Nederländerna


Vad kan jag göra för ha en känsla av att ha kontroll på min ANCA-associerad vaskulit?

AAV kan påverka de drabbades vardag i många avseenden. Dina läkare kan ge dig råd hur du kan hantera konsekvenserna av AAV, men kanske tycker du att följande förslag kan hjälpa dig att känna dig mer positiv när det gäller att klara av sjukdomen:

Tips vid trötthet och sömnstörningar

Tips vid smärtor

Tips för arbetet

Tips för aktiviteter

Tips vid isolering och ensamhet

Tips för att kunna ta ansvar för din situation

Tips för att kunna klara av starka känslorTips vid trötthet och sömnstörningar1–3

  • Försök att idrotta lagom, men regelbundet om du orkar, simning eller promenader kan vara lämpliga

  • Ät rikligt med nyttig mat och drick tillräckligt

  • Försök med avslappningsövningar (såsom meditation, tai chi eller yoga) för att testa om det kan hjälpa dig

  • Stressa lagom och planera vilotider mellan dina dagliga aktiviteter om trötthet börjar spela en roll i din dag

  • Begränsa antalet tupplurer till under en timme för att det inte ska gå ut över din nattsömn

Elisabeth - GPA, Nederländerna

Back Arrow

Tips vid trötthet och sömnstörningar1–3

Back Arrow

Tips vid smärtor1,2

Back Arrow

Tips för arbetet

Back Arrow

Tips för aktiviteter1–4

Visste du det?

Det har gjorts undersökningar där människor med allvarliga sjukdomar som hade börjat med målning berättade:

Se hur konsten hjälpte Shanali att klara av AAV

 

 

 

 

Back Arrow

Tips vid isolering och ensamhet1

Back Arrow

Tips för att kunna ta ansvar för din situation

Back Arrow

Tips för att kunna klara av starka känslor1–3

backtotop