Artwork of the heart
Artwork of the kidneys
Artwork of the lungs

Ordlista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

ANCA

Förkortningen för antineutrofila cytoplasmatiska antikroppar.

ANCA-test

Ett blodtest för påvisning av ANCA i ditt blod och mätning av deras koncentration.

Andningsvägar

De delar av mun, näsa, strup och lungor som luften strömmar igenom när du andas.

Anemi

Brist på friska röda blodkroppar i blodet vilket gör att en för låg mängd syre levereras till koppens vävnader vilket leder till trötthet och/eller svaghet.

Antigen

En substans som ditt immunförsvar uppfattar som ”främmande” eller farlig. Kroppen reagerar på antigener genom att producera antikroppar.

Antikropp

Ett protein som bildas av immunförsvaret som reaktion på en viss antigen och som produceras av plasmaceller.

Autoantikropp

En antikropp som produceras av immunsystemet och som binds till ett kroppseget protein istället för främmande substanser vilket leder till en autoimmun sjukdom.

Autoimmun sjukdom

En sjukdom som förorsakas av kroppens eget immunförsvar. Denna autoimmunreaktion (eller detta autoimmunangrepp) utlöser sjukdomen.

Tillbaka till toppen

B

Benmärgsdepression

En biverkning av vissa starka läkemedel som består i att ett lägre antal blodceller än vanligt produceras i benmärgen.

Bildgivande metoder

Inom medicinen är bildgivande metoder sådana metoder som gör det möjligt för sjukvårdspersonalen att titta in i patientens kropp. Metoderna hjälper vid diagnos och behandling av sjukdomar genom att de gör inre strukturer, som annars döljs av hud och ben, synliga.

Biopsi

Vid biopsi tas ett litet vävnadsprov från kroppen för att undersökas under mikroskop.

Tillbaka till toppen

C

C5a

C5a är ett protein i komplementsystemet som spelar en viktig roll vid den AAV-betingade inflammationen.

Churg-Strauss-syndrom

Det ursprungliga namnet på eosinofil granulomatos med polyangit; för en utförlig beskrivning se ”EGPA”.

Tillbaka till toppen

E

EGPA

Eosinofil granulomatos med polyangit, tidigare Churg-Strauss-syndrom, är en typ av AAV som ofta drabbar lungor och/eller näsbihålor.

Eosinofiler

En undergrupp av de vita blodkropparna som spelar en viktig roll vid allergiska reaktioner i kroppen.

Tillbaka till toppen

F

Fortskridande

En fortskridande sjukdom är en sjukdom som blir allvarligare med tiden.

Tillbaka till toppen

G

GPA

Granulomatos med polyangit, tidigare Wegeners sjukdom, en typ av AAV som oftast börjar i näsan, öronen, ögonen eller munnen.

Genetik

De ärftliga egenskaperna som en person ärver från sina föräldrar.

Glomeruli

Nätverk av små blodkärl som filtrerar blodet i njurarna.

Granulomatos

De små, korniga cellgrupper som ofta bildas i GPA-patienters bihålor och andningsvägar.

Tillbaka till toppen

I

Immunförsvar

De organ och processer i kroppen som gör det möjligt för kroppen att reagera på och bekämpa infektioner och giftiga ämnen.

Immunosuppressiva medel

En typ av läkemedel som sänker eller förebygger immunförsvarets aktivitet.

Immunsuppression

Användning av immunosuppressiva läkemedel för att påverka patientens immunreaktioner.

Induktionsterapi

Den första behandlingen som AAV-patienter får för att uppnå remission.

Tillbaka till toppen

K

Kognition

De mentala processerna som ingår i att tänka klart och förstå information.

Komorbiditet

Andra sjukdomar som du kanske lider av vid sidan om AAV, t ex diabetes eller astma.

Komplementsystem

Proteiner, inklusive C5a, som ingår i immunsystemet och som ökar kroppens förmåga att bekämpa infektioner; på människor med AAV kan det dock leda till oönskade inflammationer.

Kärlsystem

Kärlsystemet eller kretsloppssystemet består av de kärl som transporterar blod och lymfa (en vätska som innehåller vita blodkroppar) genom kroppen.

Tillbaka till toppen

L

Laboratorietest

En medicinsk metod som omfattar undersökning av blodprov, urinprov eller prov på andrat material från kroppen.

Leukopeni

En minskning av antalet vita blodkroppar vilket ger ökad risk för infektioner.

Lungblödning

Blödning i luftvägarna i lungorna. Kräver omedelbar behandling.

Tillbaka till toppen

M

MPA

Mikroskopisk polyangit, en typ av AAV som ofta drabbar njurarna.

MPO

Förkortning för myeloperoxidas; proteinet är ett av de två proteiner som ANCA bildas emot.

Mikrobiell

Avser små (mikro-)organismer, i synnerhet sjukdomsframkallande bakterier.

Monoklonal antikropp

Monoklonal innebär att alla är av samma typ och att varje monoklonal antikropp (eller MAB) reagerar på en viss antigen. MAB tillverkas på laboratorium.

Tillbaka till toppen

N

Neutrofil

En undergrupp av de vita blodkropparna som bland annat skyddar kroppen mot infektioner.

Neutropeni

Ett ovanligt lågt antal neutrofiler i blodet.

Tillbaka till toppen

O

Osteoporos

En sjukdom som gör att benen är mindre starka med ökad risk för benbrott, kan förekomma till följd av intag av steroider under lång tid.

Tillbaka till toppen

P

PR3

Förkortning för proteinas 3; proteinet är ett av de två proteiner som ANCA bildas emot.

Plasmabyte

Kallas också för plasmaferes. Plasman separeras från blodet och ersätts med ny plasmavätska med hjälp av en speciell maskin.

Plasmacell

En undergrupp av de vita blodkropparna som producerar en enskild typ av antikroppar.

Tillbaka till toppen

R

Recidiv

Avser en sjukdom som har blivit aktiv igen efter det att den varit under kontroll med eller utan behandling.

Refraktär behandling

Behandling som ges efter ett tillstånd som inte har påverkats av tidigare behandlingar. Vid en refraktär behandling genomgår ofta flera experter din diagnos och beslutar om den aktuella behandlingen ska optimeras eller om andra läkemedel ska ordineras.

Remission

Minskning av en kronisk sjukdoms allvar. Remissionen kan vara fullständig (dvs. för närvarande finns ingen aktivitet till följd av en aktiv sjukdom) eller delvis (dvs. sjukdomsaktiviteten har reducerats).

Remitterande

En sjukdom med remitterande förlopp är en sjukdom där patienten kan uppnå remission.

Röntgenundersökning

En bildgivande undersökningsmetod där energirika strålar används för att skapa en bild av ett område av kroppens inre delar.

Tillbaka till toppen

S

Sensorineural hörselnedsättning

En typ av hörselskada som kan nedsätta kvaliteten av ljudet du hör och begränsa din förmåga att höra låga ljud.

Skov

En plötslig och snabb ändring/förvärring av AAV-symtomen.

Smärtdagbok

Notiser som är avsedda för att hjälpa din läkare att förstå dina smärtor. Varje gång när du har smärtor kan du skriva upp hur allvarligt det är (från 1 - 10), hur det känns, var smärtan sitter, hur länge den kvarstår, vilka läkemedel du tog och om något gjorde att det kändes bättre eller mindre allvarligt eller värre.

Sällsynt sjukdom

En sjukdom som drabbar färre än 1 av 2000 personer.

Tillbaka till toppen

T

Trombocytopeni

Brist på blodplättar (trombocyter) i blodet vilket medför att blodet har svårare att stelna.

Trötthet

Extrem trötthet och utmattning som inte alltid försvinner genom vila eller sömn och som kan påverka drabbade personer både kroppsligt och emotionellt.

Tillbaka till toppen

W

Wegeners sjukdom

Det ursprungliga namnet på granulomatos med polyangit; för en utförlig beskrivning se ”GPA”.

Tillbaka till toppen

backtotop