Artwork of the heart
Artwork of the kidneys
Artwork of the lungs

Ordliste

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

ANCA

Står for Anti-Neutrofile Cytoplasmatiske Autoantistoffer.

ANCA test

En type blodprøve, som anvendes til at påvise tilstedeværelsen og graden af ANCA i dit blod.

Anfald

En pludselig og hurtig ændring/forværring af AAV-symptomer.

Antigen

Et stof, som immunsystemet opfatter som ‘fremmed’ eller farlig. Kroppen responderer på antigener ved at danne antistoffer.

Antistof

Et protein dannet af plasmaceller, som immunsystemet producerer som reaktion på et bestemt antigen.

Anæmi

En tilstand, hvor der er for få raske røde blodlegemer til at lede den normale mængde ilt til kroppens væv, hvilket medfører træthed og/eller svaghed.

Autoantistof

En type antistof dannet af immunsystemet, som hæfter til et af kroppens egne proteiner i stedet for et fremmed objekt, hvilket medfører autoimmune sygdomme.

Autoimmun sygdom

Opstår når sygdommen forårsages af kroppens eget immunsystem. Denne autoimmune reaktion (eller „angreb”) aktiverer sygdommens udvikling.

Tilbage til toppen

B

Billedteknologi

Inden for medicin er billedteknologi en teknologi, som gør det muligt for professionelle sundhedsmedarbejdere at se ind i patientens krop, og som hjælper dem med at diagnosticere og behandle sygdom ved at afsløre interne strukturer, som ellers ville være skjult af hud og knogler.

Biopsi

I en biopsi fjernes en lille vævsprøve fra kroppen, så den kan undersøges under et mikroskop.

Tilbage til toppen

C

C5a

Et protein i komplementsystemet, som spiller en nøglerolle i AAV-relateret inflammation.

Churg-Strauss’ syndrom

Det originale navn for eosinofil granulomatose med polyangiitis, se ‘EGPA’ for fuld beskrivelse.

Tilbage til toppen

E

EGPA

Eosinofil granulomtose med polyangiitis, tidligere kaldet Churg-Strauss’ syndrom, en variant af AAV, som ofte påvirker lunger og/eller bihuler

Eosinofiler

En type hvide blodlegemer, som hjælper kroppens allergiske reaktioner.

Tilbage til toppen

F

Fremskreden

En fremskreden sygdom er en, som gradvist bliver mere alvorlig over en periode.

Tilbage til toppen

G

GPA

Granulomatose med polyangiitis, tidligere kaldet Wegeners, en variant af AAV, som normalt starter i næse, ører, øjne eller mund

Genetik

En fysisk egenskab, som en person arver fra sine forældre.

Glomeruli

Netværk af små blodkar, som filtrerer blodet inde i nyren.

Granulomatose

De små, knudeagtige grupper af celler, som normalt dannes i GPA-patienters bihuler og lunger.

Tilbage til toppen

I

Immunosuppression

Anvendelse af immunosuppressive stoffer for at kontrollere en patients immunsystemreaktion.

Immunosuppressivt stof

En type medicin, som nedsætter eller forhindrer aktivitet i immunsystemet.

Immunsystem

De organer og processer inde i kroppen, som gør den i stand til at reagere på og bekæmpe infektion og giftstoffer.

Induktionsterapi

Den første behandling mod AAV anvendt for at opnå remission.

Tilbage til toppen

K

Karsystem

Karsystemet, også kaldet kredsløbssystemet, består af de kar, som leder blod og lymfe (en væske, som indeholder hvide blodlegemer) rundt i kroppen.

Knoglemarvsundertrykkelse

En bivirkning ved stærk medicin, som betyder, at færre blodlegemer dannes i knoglemarven end normalt. C5a Et protein i komplementsystemet, som spiller en væsentlig rolle i AAV-relateret inflammation.

Kognition

De mentale processer ved at tænke klart og forstå information.

Komorbiditeter

Andre sygdomme, som du kan have sammen med AAV så som diabetes eller astma.

Komplementsystem

Proteiner inklusive C5a, som er en del af immunsystemet, og som øger kroppens evne til at bekæmpe infektion, men som kan føre til uønsket inflammation i personer med AAV.

Tilbage til toppen

L

Laboratorietest

En medicinsk procedure, som involverer test af en prøve af blod, urin eller andet stof fra kroppen.

Leukopeni

En tilstand, hvor personer har et reduceret antal hvide blodlegemer, hvilket øger deres risiko for infektion.

Luftveje

De dele af mund, næse, hals og lunger, gennem hvilke luften passerer, når personen trækker vejret.

Lungeblødning

Blødning inde i luftvejene i lungen. Tilstanden kræver omgående behandling.

Tilbage til toppen

M

MPA

Mikroskopisk polyangiitis, en variant af AAV, som typisk påvirker nyrerne

MPO

Forkortelse for myeloperoxidase, dette protein er et af de to proteiner, som ANCA dannes imod.

Mikrobiel

Vedrørende små (mikro) organismer specielt sygdomsfremkaldende bakterier.

Monoklonalt antistof

Monoklonal betyder alle af samme type, så hvert monoklonalt antistof (eller MAB) reagerer på et enkelt antigen. MABs bliver produceret på et laboratorium.

Tilbage til toppen

N

Neutrofil

En type hvide blodlegemer, som beskytter kroppen mod infektioner blandt andet.

Neutropeni

At have et usædvanligt lavt antal neutrofiler i dit blod.

Tilbage til toppen

O

Osteoporose

En tilstand, som gør knoglerne mere skøre og øger risikoen for brækkede knogler, og som kan opstå efter langvarig anvendelse af steroider.

Tilbage til toppen

P

PR3

Forkortelse for proteinase 3, dette protein er et af de to proteiner, som ANCA dannes imod.

Plasmacelle

En type hvidt blodlegeme, som danner en enkelt type antistof.

Plasmaudskiftning

Også kendt som plasmaferese, som involverer, at plasma fjernes fra blodet og udskiftes med ny plasmavæske gennem en specielt designet maskine.

Tilbage til toppen

R

Refraktær behandling

Behandlingen som gives, efter en tilstand ikke har reageret på tidligere behandlinger. Refraktær behandling vil normalt inddrage eksperter, som vurderer din diagnose og beslutter, om den nuværende behandling skal optimeres, eller om anden medicin skal overvejes.

Remission

En nedsættelse af sygdommens sværhedsgrad. Remissionen kan være fuld (hvilket betyder, at der for tiden ikke er nogen aktivitet som resultat af aktiv sygdom) eller delvis (hvilket betyder, at sygdommens aktivitet er reduceret).

Remitterende

En sygdom med et remitterende forløb er en, hvor en patient er i stand til at opnå remission.

Røntgen

En type billedteknologi, hvor højenergistråler anvendes til at frembringe et billede af et område inde i kroppen.

Tilbage til toppen

S

Sensorineuralt høretab

En form for høretab, som forringer evnen til at høre lave lyde, og som påvirker kvaliteten af den lyd, som folk hører

Sjælden sygdom

En sygdom, som rammer færre end 1 ud af 2000 personer

Smertedagbog

En registrering for at hjælpe lægerne med at forstå din smerte. Hver gang du føler smerte, skriver du ned, hvor slem den er (fra 1 – 10), hvordan den føles, hvor den er, hvor længe den varer, hvilken medicin du tog, og om noget gjorde det bedre eller værre.

Tilbage til toppen

T

Tilbagefald

Henviser til sygdom, som tidligere var under kontrol med eller uden behandling, men som er blevet aktiv igen.

Trombocytopeni

En tilstand, hvor en person har en lav blodpladetælling, hvilket betyder, at det er vanskeligere for personens blod at størkne.

Træthed

Ekstrem træthed og udmattelse, som ikke altid forsvinder ved hvile eller søvn, og som kan påvirke folk fysisk og psykisk.

Tilbage til toppen

W

Wegener’s

Det originale navn for granulomatose med polyangiitis, se ‘GPA’ for fuld beskrivelse.

Tilbage til toppen

backtotop