Illustratie van het hart
Illustratie van de nieren
Illustratie van de longen

Verklarende woordenlijst

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

ANCA

Dit staat voor AntiNeutrofiele Cytoplasmatische Antistoffen.

ANCA-Test

Dit is bloedonderzoek dat wordt gedaan om de aanwezigheid en het gehalte ANCA in uw bloed te bepalen.

Anemie

Dit is een aandoening waarbij sprake is van te weinig gezonde rode bloedcellen om de normale hoeveelheid zuurstof naar lichaamsweefsels te transporteren, waardoor vermoeidheid en/of zwakte ontstaat.

Antistof

Dit is een eiwit dat wordt geproduceerd door plasmacellen. Die laatste worden gegenereerd door het immuunsysteem om te reageren op een specifiek antigeen.

Auto-antistof

Dit is een type antistof dat wordt geproduceerd door het immuunsysteem en dat bindt aan een lichaamseigen eiwit in plaats van aan een lichaamsvreemd eiwit, en dat leidt tot auto-immuunziekten.

Auto-immuunziekte

Ziekte die ontstaat als het eigen immuunsysteem zich tegen het eigen lichaam richt. Deze auto-immuunreactie (of 'aanval') leidt tot de ontwikkeling van de ziekte.

TERUG NAAR BOVEN

B

Beeldvormende technieken

In de geneeskunde zijn beeldvormende technieken, technieken waarmee medische zorgverleners in het lichaam van de patiënt kunnen kijken. Zo kunnen ze een diagnose stellen en de ziekte behandelen doordat de interne structuren zichtbaar worden gemaakt die anders door huid en botten worden verborgen.

Beenmergsuppressie

Een bijwerking van sommige geneesmiddelen die inhoudt dat er minder bloedcellen dan gebruikelijk in het beenmerg worden geproduceerd.

Biopsie

Bij een biopsie wordt een klein weefselmonster genomen van het lichaam, zodat het kan worden onderzocht onder een microscoop.

TERUG NAAR BOVEN

C

C5a

C5a is een eiwit in het complementsysteem dat een belangrijke rol speelt bij een ontsteking als gevolg van AAV.

Cognitie

De mentale processen die zijn betrokken bij helder denken en informatie verwerken.

Comorbiditeiten

Andere ziektes die u naast AAV kunt hebben, zoals diabetes of astma.

Complementsysteem

Eiwitten, waaronder C5a, die onderdeel vormen van het immuunsysteem en die er onder andere voor zorgen dat het lichaam infectie beter kan bestrijden, maar ook kunnen zorgen voor ongewenste ontsteking bij mensen met AAV.

Cyclofosfamide

Een geneesmiddel dat wordt gebruikt om auto-immuunziekten, zoals AAV, onder controle te krijgen door de reactie van het immuunsysteem te onderdrukken.

TERUG NAAR BOVEN

E

Eosinofielen

Een type witte bloedcel die een belangrijke rol speelt bij allergische reacties van het lichaam.

Erfelijkheid

De kenmerken die iemand van zijn ouders erft.

TERUG NAAR BOVEN

G

Glomeruli

Netwerken met kleine bloedvaatjes die in de nier bloed filteren.

Glucocorticoïden

Steroïde hormonen die worden gebruikt om ziektes te behandelen die worden veroorzaakt door een overactief immuunsysteem.

Granulomatose

De kleine knobbelachtige groepen cellen die zich doorgaans vormen in de luchtwegen van GPA-patiënten.

TERUG NAAR BOVEN

I

Immunosuppressie

Het gebruik van immunosuppressiva om de reactie van het immuunsysteem van de patiënt te reguleren.

Immunosuppressiva

Een type medicijn dat de activiteit van het immuunsysteem verlaagt of onderdrukt.

Immuunsysteem

De organen, cellen en processen in het lichaam die zorgdragen voor het afweermechanisme van het lichaam. Bijvoorbeeld tegen infectie.

Inductietherapie

De eerste behandeling bij AAV die wordt gebruikt om in remissie te geraken.

TERUG NAAR BOVEN

L

Leukopenie

Een toestand waarbij iemand minder witte bloedcellen heeft dan normaal en waardoor een hoger risico op infectie bestaat.

Longbloeding

Bloeding van binnenuit in de luchtwegen in de long. Voor deze aandoening is onmiddellijk behandeling nodig.

TERUG NAAR BOVEN

M

MPO

Afkorting van myeloperoxidase. Dit eiwit is een van de twee eiwitten waartegen een ANCA wordt gevormd.

Methotrexaat

Een immunosuppressivum dat wordt gebruikt voor de behandeling van AAV en een aantal andere aandoeningen.

Microbieel

Betrekking hebbend op micro-organismen, met name ziekteverwekkende bacteriën.

Mycofenolaatmofetil

Een immunosuppressivum dat wordt gebruikt voor de behandeling van AAV en diverse andere aandoeningen.

TERUG NAAR BOVEN

N

Neutrofiel

Een type witte bloedcel die onder andere helpt bij de bescherming van het lichaam tegen infecties.

Neutropenie

Een ongewoon laag aantal neutrofielen in uw bloed hebben.

TERUG NAAR BOVEN

O

Osteoporose

Een aandoening waarbij de botten broos en kwetsbaarder worden. Daardoor is het risico op het breken van een bot verhoogd. Het kan optreden na langdurig gebruik van steroïden.

TERUG NAAR BOVEN

P

PR3

Afkorting van proteïnase 3. Dit eiwit is een van de twee eiwitten waartegen een ANCA wordt gevormd.

Pijndagboek

Een hulpmiddel voor u en uw artsen om inzicht te krijgen in uw pijnbeleving. Elke keer dat u pijn hebt, noteer dan hoe erg die is (van 1–10), hoe het voelt, waar het zit, hoelang het aanhoudt, welke medicijnen u had ingenomen en of het daardoor beter of erger werd.

Plasmaferese

Hierbij wordt plasma uit het bloed verwijderd en vervangen door nieuw plasmavocht via een speciaal ontworpen machine.

Progressieve

Een progressieve ziekte is er een die gedurende een bepaalde tijd langzaamaan steeds ernstiger wordt.

TERUG NAAR BOVEN

R

Remissie

Een afname van de ernst van de ziekte. Remissie kan volledig zijn (dus dat er momenteel geen sprake is van activiteit door actieve ziekte) of gedeeltelijk (dus dat de ziekte-activiteit is afgenomen).

Rituximab

Een type monoklonale antistof die wordt gebruikt voor de behandeling van AAV en andere ziektes.

Röntgenopname

Een type beeldvormingsprocedure waarbij stralen met hoge energie worden gebruikt om een afbeelding te maken van een gebied in het lichaam.

TERUG NAAR BOVEN

S

Sensorineuraal gehoorverlies

Een vorm van gehoorverlies waarbij het vermogen om zachte geluiden te horen, is afgenomen, en de kwaliteit van het geluid dat mensen horen, is verlaagd.

Syndroom van Churg-Strauss

De oorspronkelijke naam voor eosinofiele granulomatose met polyangiitis, zie 'EGPA' voor een volledige beschrijving.

TERUG NAAR BOVEN

T

Terugval

Verwijst naar ziekte die eerder met of zonder behandeling goed onder controle was, maar weer actief is geworden.

Trombocytopenie

Een toestand waarbij iemand een laag aantal bloedplaatjes heeft. Dat bemoeilijkt het stollen van het bloed.

TERUG NAAR BOVEN

V

Verergering

Een plotse en snelle verandering/verergering van AAV-symptomen.

Vermoeidheid

(in deze context) Extreme moeheid en uitputting die niet altijd verdwijnen met rust of slaap, en mensen fysiek en emotioneel kan beïnvloeden.

TERUG NAAR BOVEN

Z

Zeldzame ziekte

Een ziekte die minder dan 1 op de 2000 mensen treft.

Ziekte van Wegener

De oorspronkelijke naam voor granulomatose met polyangiitis, zie 'GPA' voor een volledige beschrijving.

TERUG NAAR BOVEN

backtotop