Artwork of the heart
Artwork of the kidneys
Artwork of the lungs

Ordliste

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

ANCA

Er forkortelsen for antinøytrofilt cytoplasmatisk antistoff.

ANCA-prøve

En type blodprøve som brukes til å fastslå forekomsten og konsentrasjonen av ANCA i blodet.

Anemi

En tilstand hvor det er for få sunne, røde blodlegemer til å transportere en normal mengde oksygen til vevet i kroppen, noe som fører til at man føler seg sliten og/eller slapp.

Antigen

Et stoff som immunsystemet oppfatter som fremmed eller farlig. Kroppen reagerer på antigener ved å produsere antistoffer.

Antistoff

Et protein laget av plasmaceller og som immunsystemet produserer som reaksjon på et spesifikt antigen.

Autoantistoff

En type antistoff som produseres i immunsystemet og som reagerer mot kroppens egne proteiner i stedet for å angripe fremmede stoffer. Dette fører til autoimmune sykdommer.

Autoimmun sykdom

Oppstår når sykdommen forårsakes av kroppens eget immunsystem. Den autoimmune reaksjonen (eller ‘attakket’) fremkaller utviklingen av sykdommen.

Til toppen

B

Beinmargssuppresjon

En bivirkning av sterke legemidler som fører til at det produseres færre blodceller i beinmargen enn vanlig. C5a A protein i komplementsystemet som spiller en nøkkelrolle i AAV-relaterte betennelser.

Bildegivende metoder

Innen medisin bruker medisinsk fagpersonell bildegivende metoder for å se inn i kroppen på pasienten. Det gjør det lettere å stille diagnoser og behandle sykdommer fordi teknikken avdekker indre strukturer som ellers ville ha vært skjult bak hud og knokler.

Biopsi

Ved en biopsi tas det en liten vevsprøve fra kroppen som blir undersøkt i mikroskop.

Til toppen

E

EGPA

Eosinofil granulomatose med polyangiitt, tidligere kjent som Churg-Strauss syndrom, er en type AAV som ofte rammer lunger og/eller bihuler

Eosinofil

En type hvite blodceller som spiller en viktig rolle ved allergiske reaksjoner i kroppen.

Til toppen

F

Fatigue

Ekstrem tretthet og utmattelse som ikke alltid går over ved hvile eller søvn og som kan innskrenke pasientens fysisk og mentalt.

Til toppen

G

GPA

Granulomatose med polyangiitt, tidligere kjent som Wegeners sykdom, en type AAV som ofte starter i nese, ører, øyne eller munn.

Genetikk

Fysiske kjennetegn som en person arver etter sine foreldre.

Glomerulus

Årenøster av små blodårer i nyrene hvor blodvæske filtreres ut.

Granulomatose

De små betennelsesvevknutene som ofte dannes i lungene og bihulene til GPA-pasienter.

Til toppen

I

Immunsuppresjon

Bruk av immundempende legemidler for å kontrollere reaksjoner i pasientens immunsystem.

Immunsuppressivum

En type legemidler som reduserer eller forhindrer aktivitetsnivået i immunsystemet.

Immunsystem

Organer og prosesser i kroppen som gjør det mulig å reagere på infeksjoner og giftige stoffer.

Induksjonsterapi

Den første behandlingen du får som AAV-pasient for å oppnå remisjon.

Til toppen

K

Kognisjon

Den mentale prosessen som foregår i sinnet når vi tenker klart og oppfatter informasjon.

Komorbiditet

Øvrige sykdommer du kan ha i tillegg til AAV, som for eksempel diabetes eller astma.

Komplementsystem

Proteiner, herunder C5a, som inngår i immunforsvaret og øker kroppens evne til å bekjempe infeksjoner, men som hos noen mennesker med AAV kan føre til uønskede betennelser.

Til toppen

L

Laboratorieprøve

Medisinsk prosedyre som omfatter undersøkelser av prøver av blod, urin eller andre substanser fra kroppen.

Leukopeni

En sykdom hvor antall hvite blodlegemer er redusert, noe som øker risikoen for en infeksjon.

Luftveiene

De delene av munn, nese, hals og lunger hvor luften strømmer gjennom når man puster.

Lungeblødning

Blødning fra innsiden av luftveiene i lungene. Denne tilstanden må behandles umiddelbart.

Til toppen

M

MPA

Mikroskopisk polyangiitt, en type AAV som typisk rammer nyrene.

MPO

Forkortelse for myeloperoksidase som er et av de to proteinene som det dannes en ANCA mot.

Mikrobiell

Vedrører de små (mikro)organismene, især bakterier som forårsaker sykdom.

Monoklonalt antistoff

Monoklonal betyr at alle er av samme type. Hvert monoklonalt antistoff (eller MoAbs) reagerer på et enkelt antigen. MoAbs lages på et laboratorium.

Til toppen

N

Nøytrofil

En undergruppe hvite blodlegemer som blant annet beskytter kroppen mot infeksjoner.

Nøytropeni

En tilstand med unormalt lavt antall nøytrofiler i blodet.

Til toppen

O

Osteoporose (benskjørhet)

En tilstand med nedsatt knokkelstyrke og økt risiko for benbrudd. Den kan oppstå ved langvarig bruk av steroider.

Til toppen

P

PR3

Forkortelsen for proteinase 3. Dette proteinet er et av de to proteinene som det dannes en ANCA mot.

Plasmaceller

En type hvite blodceller som er spesialisert på å produsere en viss type antistoff.

Plasmautskifting

Også kjent som plasmaferese, innebærer at blodplasma fra blodet skiftes ut med ny plasma ved hjelp av spesielt medisinsk utstyr.

Progressiv

En progressive sykdom er en sykdom som forverrer seg i tidens løp.

Til toppen

R

Refraktær behandling

En behandling som gis etter at en tilstand ikke har respondert på en tidligere gitt behandling. Refraktær behandling inkluderer vanligvis at eksperter vurderer diagnosen og bestemmer om gjeldende behandling skal optimaliseres, eller om andre medikamenter skal brukes.

Remisjon

En reduksjon i sykdommens alvorlighetsgrad. Remisjonen kan være fullstendig (dvs. at det ikke finner sted aktiviteter som følge av en aktiv sykdom) eller delvis (som betyr at sykdomsaktiviteten er redusert).

Remitterende

Ved en sykdom med et remitterende sykdomsforløp kan pasienten oppnå remisjon.

Røntgen

En form for bildegivende metoder hvor høyenergetiske røntgenstråler brukes for å lage bilder av et område i kroppen.

Til toppen

S

Sensorinevralt hørselstap

En form for hørselstap hvor evnen til å høre lave lyder er redusert og klangkvaliteten som personen oppfatter, er påvirket.

Sjelden sykdom

En sykdom som rammer færre enn 1 per 2000 mennesker

Smertedagbok

Oppføringer som hjelper legene til å forstå smertene dine. Hver gang du har smerter, skriver du ned hvor sterke smertene er (fra 1 til 10), hvordan de føles, hvor smertene er i kroppen, hvor lenge de varer, hvilke medikamenter du har tatt og om det er noe som gjør at du føler deg bedre eller dårligere.

Til toppen

T

Tilbakefall

Benyttes om sykdommer som har vært under kontroll enten med eller uten behandling, men som har blusset opp igjen.

Trombocytopeni

En tilstand hvor mennesker har lavt antall blodplater i blodet noe som gjør det vanskeligere for blodet å størkne.

Til toppen

V

Vaskulært system

Det såkalte vaskulære systemet, også kalt sirkulasjonssystemet, omfatter blodårene som transporterer blod og lymfevæske (en væske som inneholder hvite blodlegemer) rundt i kroppen.

Til toppen

backtotop